Vítejte.....

v rekreačn?m domě "Veste Dilsberg" a studio "Altes Waschhaus Dilsberg", jen p?r minut od romantick?ho Heidelbergu.

Rekreačn? dům "Veste Dilsberg" nab?z? prostor a? pro 3 osoby, mal? studio "Altes Waschhaus Dilsberg" pro 2 osoby.

Oba maj? sv? vlastn? kouzlo ...

V srdci kr?sn? star? pevnosti Dilsberg, jej?? panor?ma města se vyznačuje romantick?mi uličkami, klikat?mi hr?zděn?mi domy, n?dhern?m z?meck?m parkem a vysok?m hradem ze 13. stolet?.

Pevnost Dilsberg je ide?ln?m v?choz?m bodem pro v?lety pě?ky, autem nebo hromadnou dopravou (zast?vka autobusu je jen p?r kroků od domu).

Např?klad v nejromantičtěj??m městě v Německu: Heidelberg, zn?m? po cel?m světě hradem a jeho star?m městem.
Nebo hrad Schwetzingen, unik?tn? soubor skl?daj?c? se z hradu a z?meck? zahrady. Z mal?ho středověk?ho vodn?ho hradu byl postaven v 18. stolet?, malebn? letn? s?dlo voliče palatin?tu.

Vydejte se na v?let lod? do Neckarsteinachu se čtyřmi hrady ...
Nebo prozkoumejte jin? půvabn? města a vesnice pod?l ?dol? Neckar, uprostřed t?měř nedotčen? krajiny hust?ch lesů a romantick?ch ?dol? řek ...

Dal?? informace naleznete na n?sleduj?c?ch str?nk?ch. R?di zodpov?me v?echny ostatn? ot?zky osobně.

Unsere Holiday homes im Überblick